1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BeID:

Thao tác này áp dụng với Người dùng mới, chưa có Tài khoản trên BeID.

Bước 1: Đăng ký Tài khoản mới

 

Bước 2: Nhập Email và Mật khẩu để Đăng ký

 

2. ĐĂNG NHẬP vào BeID:  Nhập Email và Mật khẩu để Đăng nhập

 

3. QUÊN MẬT KHẨU trên BeID:

Thao tác này giúp Người dùng lấy lại Mật khẩu của mình trong trường hợp bị quên Mật khẩu.

Bước 1: Click vào QUÊN MẬT KHẨU

 

Bước 2: Nhập Email đã đăng ký để lấy lại Mật khẩu

 

4. ĐỔI MẬT KHẨU trên BeID:

Thao tác này giúp Người dùng thay đổi Mật khẩu để nâng cao hơn tính bảo mật cho Tài khoản của mình.

Bước 1: Click vào Đổi mật khẩu

 

Bước 2: Nhập Mật khẩu hiện tại và Mật khẩu mới

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *