QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN trên BeID:

Thao tác này giúp Người dùng Tạo mới và Quản lý Tài khoản nhân viên của mình.

+ Tất cả khách hàng do Nhân viên nhập vào Tài khoản sẽ không bị mất khi Nhân viên nghỉ việc

+ Nhân viên sẽ không tự xoá được Danh sách khách hàng, chỉ có Quyền Admin cao nhất mới thực hiện được thao tác này

+ Khi nhận Nhân viên mới để thay thế Nhân viên cũ, chỉ cần đổi lại theo tên Nhân viên mới

Bước 1: Click vào Quản lý Tài khoản nhân viên

 

Bước 2: Tạo mới Tài khoản nhân viên trên BeID

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *