GÓI START
80.000đ/1 tháng

 • Quét và Lưu số lượng Card Visit không giới hạn
 • Tạo Card Visit
 • Share Card Visit
 • Mã hoá Bảo mật Dữ liệu Khách hàng
 • Xuất file Excel DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
MUA NGAY

GÓI GOLD
150.000đ/1 tháng

TẤT CẢ CÁC TÍNH NĂNG Ở GÓI START + CÁC TÍNH NĂNG SAU

 • Tạo tệp Khách hàng thúc đẩy DOANH THU cho doanh nghiệp
 • Gửi Email chào TỰ ĐỘNG ghi dấu ấn chuyên nghiệp với KHÁCH HÀNG 
MUA NGAY

GÓI MAX
200.000đ/1 tháng

TẤT CẢ CÁC TÍNH NĂNG Ở GÓI GOLD + CÁC TÍNH NĂNG SAU

 • Quản lý và theo dõi khách hàng do NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH
 • Tích hợp API vào các Hệ thống QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, CRM
MUA NGAY

GÓI START
80.000đ/1 tháng

 • Quét và Lưu số lượng Card Visit không giới hạn
 • Tạo Card Visit
 • Share Card Visit
 • Mã hoá Bảo mật Dữ liệu Khách hàng
 • Xuất file Excel DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
MUA NGAY

GÓI GOLD
150.000đ/1 tháng

TẤT CẢ CÁC TÍNH NĂNG Ở GÓI START + CÁC TÍNH NĂNG SAU

 • Tạo tệp Khách hàng thúc đẩy DOANH THU cho doanh nghiệp
 • Gửi Email chào TỰ ĐỘNG ghi dấu ấn chuyên nghiệp với KHÁCH HÀNG 
MUA NGAY

GÓI MAX
200.000đ/1 tháng

TẤT CẢ CÁC TÍNH NĂNG Ở GÓI GOLD + CÁC TÍNH NĂNG SAU

 • Quản lý và theo dõi khách hàng do NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH
 • Tích hợp API vào các Hệ thống QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, CRM
MUA NGAY